Xariirka xariirka macmiilka wuxuu ka saaraa hagaha macmiilka