लेख डाउनलोड गर्न तलको चित्रमा क्लिक गर्नुहोस्:

उद्देश्य: यो गाइडले OR PTC DCI मा प्रदायक वा उपभोक्ताहरूको PIN (व्यक्तिगत पहिचान सङ्ख्या) थप्न वा परिवर्तन गर्न उनीहरूका लागि चरणबद्ध रूपमा निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ।

*नयाँ PIN प्रदायक वा उपभोक्ताहरू प्रणालीमा नयाँ हुँदा र मोबाइल एपमा लगइन गर्न, ल्याण्डलाइनमा क्लकिङ गर्न वा साइन अफ गर्दा समय प्रमाणीकरण गर्नका लागि PIN प्रयोग गर्न चाहँदा थप्न सकिन्छ।

*प्रयोगकर्तासँग पहिले नै PIN हुँदा र नयाँ नम्बरमा 4-अङ्कको PIN परिवर्तन गर्न चाहँदा PIN मा परिवर्तन हुन्छ।

नोट: कुनै पनि समय एक प्रमाणीकरण रिसेट गरिन्छ, PIN अद्यावधिक हुनुपर्छ।

परिणाम:  OR PTC DCI मोबाइल एप वा ल्याण्डलाइनमा लग इन गर्दा उपभोक्ता वा प्रदायकले आफ्नो PIN थप्न वा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछन्।

प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणहरू:

#

विवरण

1

तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डका साथ OR PTC DCI मा लगइन गर्नुहोस्।

 

2

3

PIN थप्ने चरणहरू:

गृह पृष्ठबाट, पृष्ठको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको तपाईंको प्रयोगकर्ता नाममा क्लिक गर्नुहोस्।

'सेटिङहरू' क्लिक गर्नुहोस्

4

5

6

7

'नयाँ PIN थप्नुहोस्' बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

4-अङ्कको PIN प्रविष्ट गर्नुहोस्।

उस्तै 4-अङ्कको PIN पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस्।

'नयाँ पिन थप्नुहोस्' बटममा क्लिक गर्नुहोस्।

8

 

एक अलर्ट प्रदर्शन हुने छ

"तपाईं नयाँ पिन थप्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुहुन्छ?"

‘छ’ मा क्लिक गर्नुहोस्।

हरियो बार प्रदर्शन हुने छ,

'पिन सफलतापूर्वक थपियो!'।

 

 

4.A

5.A

6.A

PIN परिवर्तन गर्ने चरणहरू:

माथिको चरण 1 देखि 3 सम्म पालना गर्नुहोस्, त्यसपछि।

'PIN परिवर्तन गर्नुहोस्' बटममा क्लिक गर्नुहोस्।

आफ्नो पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।

'प्रमाणित गर्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्।

7.A

8.A

9.A

 

 

10.A

नयाँ 4-अङ्कको PIN प्रविष्ट गर्नुहोस्।

उस्तै नयाँ 4-अङ्कको PIN पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस्।

'पिन परिवर्तन गर्नुहोस्' बटममा क्लिक गर्नुहोस्।

एक अलर्ट प्रदर्शन हुने छ

"तपाईं नयाँ पिन थप्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ?"

‘छ’ मा क्लिक गर्नुहोस्।

हरियो बार प्रदर्शन हुने छ,

'पिन सफलतापूर्वक परिवर्तन भयो!'।