ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីបើកវីដេអូ។ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរភាសាចុចប៊ូតុង "ស៊ីស៊ី" នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃការលេងវីដេអូហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចូលចិត្ត។